ALGAL16: pašattīstībai un veselībai; для саморазвития и здоровья; for self-development and health

ALGAL16 autora ievadvārdi
Вступительное слово автора ALGAL16

Uzruna latviski - Вступление по латышски
Вступление по русски - Uzruna krieviski

Vispārīgi par ALGAL16
ALGAL16.pdf - latviski
ALGAL16.pdf - на русском
ALGAL16 motivācija
Par ALGAL16 dziļāko pamatu

PAR AUTORU

Autora CV latviski
Autora CV angliski (english)
Autora svarīgākās zinātniskās publikācijas
Autors īsi par sevi un ALGAL16

ALGAL16 PROGRAMMU APSKATS
Uz katalogu

Mūsu Zemes dziedinošais spēks

NOSPIEST, lai klausītos (noteikti ar austiņām vai precīzi stereofoniski izvietotiem skaļruņiem)

Un šī ir skaņa, kas attēlo mūsu ikviena iespējamo iekšējo koherenci, citādi sakot - mūsu sirds slēpto ritmu, kas ne tikai satur mūs kopā, apvieno mūsu miesu un garu, bet arī padara iespējamu mūsu komunikāciju gan ar šo Zemes spēku, gan savā starpā, gan arī ar visu pārējo dzīvo dabu; tikai ne bieži mums tāds ir... (jāklausās klusi, tikko sadzirdami, ar labām stero austiņām)

2 minūšu meditācija Parnasa kalnā

Šūmana Rezonanse = 7,83 Hz. Tā ir viena no galvenajām frekvencēm, ar kuru rezonē visa Zemes magnetosfēra. Īstenībā ir zināmas ļoti daudzas Zemes rezonanses frekvences, kurām visām, un it sevišķi to kombinācijām, ir milzīga nozīme cilvēka veselības uzturēšanā un dziedniecībā. Kad mēs atrodamies dabīgā vidē, tālu prom no lielām pilsētām, tad mūsu ķermenis spēj sajust šīs frekvences un nonākt ar tām rezonansē. Kad mēs atgriežamies pilsētā, tad uz mums iedarbojas daudzas citas frekvences, kas pārklāj šo rezonansi, pakļaujot mūs ļoti haotiskai svārstību iedarbībai.

Regulāri pakļaujot sevi papildus Zemes frekvences iedarbībai, ķermenis izmanto tās atveseļojošo spēku. Šādu efektu iespējams radīt, izmantojot specifisku BB smadzeņu viļņu treniņa tehnoloģiju, kas klausītāja smadzenēs inducē specifisku viļņu stāvokli. Šīs mākslīgi radītās smadzeņu viļņu stāvokļa izmaiņas ātri un droši rada klausītāja īslaicīgu apziņas stāvokļa izmaiņu.

Tā kā zemes vadošā dabīgā frekvence ir 7,8 Hz (7-13 Hz), tad klausītāja smadzeņu viļņi rezonē ar šo frekvenci, un, kā ir parādīts zinātniskos pētījumos, šāds rezonanses stāvoklis ir būtiski nepieciešams fiziskās un psiholoģiskās veselības uzturēšanai. Tā kā mums apkārt, atmosfērā, ir ļoti daudz dažādu ultrazemo frekvenču svārstību, tad tās var noslāpēt dabīgo Zemes svārstību frekvenci. Tāpēc nepieciešams papildus, mākslīgi, pastiprināt ķermenī dabīgo Zemes frekvenci. Tas ļauj atjaunot autonomās nervu sistēmas darbības līdzsvaru, samazina stresu un uzlabo koncentrēšanās spēju un vispārējo veselību.

Diemžēl, atklātībā ir maz kas zināms par bioloģisko objektu un zemes frekvenču mijiedarbībām, kaut gan NASA to ir ilgstoši zinājusi un šīs zināšanas izmantojusi astronautu aizsardzībai kosmosā.

1952.gadā vācu zinātnieks Šūmans (W.O.Schumann) atklāja šo dabisko radiosignālu, kurš rezonēja kā planētu aptverošs stāvvilnis Zemes / jonosfēras telpā ar noteiktu frekvenci 7,83 Hz. Vēlāk šo signālu nosauca par "Šūmana rezonansi". Tā nav sakritība, ka lielākajai daļai mugurkaulnieku smadzeņu viļņu frekvence ir līdzīgā diapazonā, bet industriālā vidē dzīvojošiem cilvēkiem šī frekvence ir augstāka. Tomēr, ekstrasensiem, šamaņiem un dziedniekiem šī frekvence tuvojas 7,83 Hz, un var, laiku pa laikam, nonākt vienā fāzē ar Zemes signālu, tā radot Harmonisko Rezonansi.

Šūmana rezonansi dziedniecībā pirmo reizi izmantoja Dr. Ludvigs Vācijā. Viņš ir pazīstams kā Magnētterapijas tēvs. Ludvigs pārliecināja NASA ierīkot Šūmana resonanses iekārtas kosmosa kuģos, lai stabilizētu astronautu veselību lidojumu laikā.

© Alberts Aldersons, Rīga, 2015; algal16@inbox.lv